Trang chủ space Dự án space Tư vấn thiết kế space Polyco Tower

Polyco Tower

 

 

Địa Điểm: Huyện từ liên - Thành phố Hà Nội

Diện Tích: 31.601,0 m2

 

 

Mô Tả Chi Tiết Dự Án:
- Diện tích xây dựng: 900m².
- Diện tích sàn xây dựng: 5.000,0 m2.
- Giá trị đầu tư: 40 tỷ đồng
- Chủ đầu Tư: Tập Đoàn POLYCO.

Dịch vụ tư vấn thiết kế:
- Thiết kế kỹ thuật.