Trang chủ space Dự án space Thẩm tra thiết kế và cấp chứng nhận space Showroom xe hơi BMW

Showroom xe hơi BMW

 

Địa Điểm: Quận 7 - Thành phố Hồ Chí Minh

Diện Tích: 2.500,0 m2

 

 

 

 

Mô Tả Chi Tiết Dự Án:
- Tổng diện tích sàn xây dựng: 6.000,0 m2
- Tổng mức đầu tư: 100 tỷ đồng (ước tính)
- Chủ đầu tư: Công ty cồ phần oto Âu châu


Dịch vụ tư vấn cung cấp:
- Thẩm tra thiết kế

Tin cũ hơn:
DỰ ÁN LIÊN QUAN :