Trang chủ space Dự án space Tư vấn giám sát space Cao ốc Văn Phòng cty Vận Tải Biển và Hợp Tác Lao Động Quốc Tế

Cao ốc Văn Phòng cty Vận Tải Biển và Hợp Tác Lao Động Quốc Tế

 

 

Địa Điểm: 36-38 Nguyễn Trường Tộ - Phường 12 - Quận 4 - TP. HCM

 

Mô Tả Chi Tiết Dự Án:
- Diện tích xây dựng: 155 m2
- Giá trị đầu tư: 11.5 tỷ đồng
- Chủ đầu Tư: Công ty CP vận tải biển và lao động hợp tác lao động Quốc Tế

Dịch vụ Tư vấn giám sát:
- Tư vấn giám sát