Trang chủ space Dự án space Cao ốc space Nhà thờ Suối Mơ

Nhà thờ Suối Mơ

Địa Điểm: Thị xã Bảo Lộc - Tỉnh Lâm Đồng

 

Mô Tả Chi Tiết Dự Án:

- Diện tích xây dựng: 1,5 ha
- Tổng giá trị đầu tư: 10 tỷ đồng
- Chủ đấu tư: Nhà thờ Suối Mơ

Dịch vụ tư vấn cung cấp:

- Thiết kế cơ sở

- Thiết kế bản vẽ thi công