Trang chủ space Dự án space Thẩm tra thiết kế và cấp chứng nhận space Trường tiểu học và trung học cơ sở Mùa Xuân

Trường tiểu học và trung học cơ sở Mùa Xuân

Địa Điểm: Phường 22, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh.

Diện Tích Xây Dựng: 1.762,0 m2

Tổng Diện Tích Sàn Xây Dựng: 8.350,0 m2

Mô Tả Chi Tiết Dự Án:
- Chủ đầu tư: Công ty TNHH MTV đầu tư & phát triển giáo dục SSG.

Dịch vụ tư vấn cung cấp:
- Thẩm tra thiết kế