Trang chủ space Dự án space Thẩm tra thiết kế và cấp chứng nhận space Nhà máy SCAVI Huế

Nhà máy SCAVI Huế

Địa Điểm: KCN Phong Điền - Huyện Phong Điền -Thừa Thiên Huế

 

Mô Tả Chi Tiết Dự Án:
- Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần SCAVI
- Tổng vốn đầu tư: 80 tỷ đồng

- Diện Tích: ... m2

Dịch vụ tư vấn:
- Thẩm tra thiết kế