Trang chủ space Dự án space Kiểm định chất lượng và quan trắc lún space Kho sơn mài Công Ty XNK Thanh Lễ

Kho sơn mài Công Ty XNK Thanh Lễ

Địa Điểm: Thị xã Thủ Dầu Một - Tỉnh Bình Dương

 

 

Mô Tả Chi Tiết Dự Án:
- Kho hàng gồm nhà văn phòng và nhà xưởng
- Chủ đầu tư: Công ty TMXK Thanh Lễ


Dịch vụ tư vấn:
- Kiểm định hiện trạng