Trang chủ space Dự án space Tư vấn thiết kế space Khu đô thị dịch vụ Đồng Nà

Khu đô thị dịch vụ Đồng Nà

 

Địa Điểm: Phường Cẩm Hà, Thành phố Hội An, Tỉnh Quảng Nam

 

Diện Tích Đất: 63.965m2

 

Mô Tả Chi Tiết Dự Án:


- Công suất: 130 Villas, 190 phòng khách sạn

- Chủ đầu tư: Công ty cổ phần Đạt Phương

 

Dịch vụ tư vấn cung cấp:

 

- Thiết kế Quy hoạch 1/500