Trang chủ space Dự án space Nhà máy space Nhà máy bia Hà Nội - Thái Bình

Nhà máy bia Hà Nội - Thái Bình

Địa Điểm: Khu công nghiệp Sông Trà - Tỉnh Thái Bình
Diện Tích: 64.750,0 m2

 

Mô Tả Chi Tiết Dự Án:
- Diện tích sàn xây dựng: 22.000,0 m².

- Công suất: 50 triệu lít/năm
- Tổng giá trị đầu tư: 395 tỷ đồng
- Chủ đấu tư: Công ty cổ phần bia Hà Nội - Thái Bình

Dịch vụ tư vấn cung cấp:

- Thiết kế cơ sở
- Thiết kế bản vẽ thi công