Trang chủ space Dự án space Nhà máy space Nhà máy bia - NGK Sài Gòn - Tây Đô

Nhà máy bia - NGK Sài Gòn - Tây Đô

Địa Điểm: Khu công nghiệp Trà Nóc - Thành phố Cần Thơ

Diện Tích: 37.724 m2

 

Mô Tả Chi Tiết Dự Án:
- Công suất: 50 triệu lít/năm
- Chủ đầu tư: Công ty cổ phần bia - NGK Sài Gòn - Miền Tây

Dịch vụ tư vấn cung cấp:
- Thiết kế cải tạo, nâng công suất