Trang chủ space Dự án space Nhà máy space Nhà máy cấp nước khu kinh tế Đông Nam

Nhà máy cấp nước khu kinh tế Đông Nam

Địa Điểm: Khu kinh tế Đông Nam - Tp. Vinh - Tỉnh Nghệ An

Diện Tích: 6 ha


Mô Tả Chi Tiết Dự Án:

- Công suất: 40.000 m3/ngày đêm
- Tổng giá trị đầu tư: 380 tỷ đồng
- Chủ đấu tư: Tổng Công ty hợp tác kinh tế Việt Lào
Dịch vụ tư vấn cung cấp:

- Lập dự án đầu tư

- Khảo sát địa hình, Khảo sát địa chất

- Thiết kế cơ sở
- Thiết kế bản vẽ thi công