Trang chủ space Dự án space Thẩm tra thiết kế và cấp chứng nhận space Nhà máy GreenFeed Việt Nam - Chi nhánh Bình Định

Nhà máy GreenFeed Việt Nam - Chi nhánh Bình Định

Địa Điểm: Lô A - Cụm công nghiệp Nhơn Bình - Tp. Quy Nhơn - Tình Bình Định
Diện Tích: 32.339,0 m2

 

Mô Tả Chi Tiết Dự Án:
- Diện tích xây dựng: 14.873,0 m².

- Chủ đấu tư: Công ty cổ phần GreenFeed Việt Nam

Dịch vụ tư vấn cung cấp:
- Thẩm tra thiết kế và thẩm tra dự toán khối lượng