Trang chủ space Dự án space Thẩm tra thiết kế và cấp chứng nhận space Nhà máy dược phẩm, mỹ phẩm và thực phẩm chức năng Sanofi

Nhà máy dược phẩm, mỹ phẩm và thực phẩm chức năng Sanofi

Địa Điểm: Lô I-8-2, Đường D8, Khu Công Nghệ Cao, Quận 9, Thành phố Hồ Chí Minh

Diện Tích Đất: 72.398,0 m2

Diện Tích Xây Dựng: 29.935,0 m2

Tổng Diện Tích Sàn Xây Dựng: 34.835,0 m2

Mô Tả Chi Tiết Dự Án:
- Chủ đấu tư: Công ty TNHH MTV Sanofi Việt Nam.


Dịch vụ tư vấn cung cấp:
- Thẩm tra thiết kế