Trang chủ space Dự án space Khảo sát địa hình và địa chất space Nhà máy Bia Sài Gòn - Lâm Đồng

Nhà máy Bia Sài Gòn - Lâm Đồng

Địa Điểm: KCN Lộc Sơn, Thành phố Bảo Lộc, Tỉnh Lâm Đồng

Diện Tích: 94.000,0 m2

 

Mô Tả Chi Tiết Dự Án: 
- Diện tích sàn xây dựng: 26.196 m2

- Công suất: 100 triệu lít/năm

- Chủ đầu tư: Công ty cổ phần bia Sài Gòn-Lâm Đồng


Dịch vụ tư vấn cung cấp:
- Khảo sát địa chất, khảo sát địa hình

- Thiết kế bản vẽ thi công

- Quản lý dự án cho tổng thầu