Trang chủ space Dự án space Thẩm tra thiết kế và cấp chứng nhận space Nhà xưởng chi nhánh Coats Phong Phú Hưng Yên

Nhà xưởng chi nhánh Coats Phong Phú Hưng Yên

 

Địa Điểm: Khu công nghiệp Phố Nối B - Tỉnh Hưng Yên

Diện Tích:

 

Mô Tả Chi Tiết Dự Án:

- Nhà xửơng Coats Phong Phú chuyên sản xuất, kinh doanh các loại tơ, sợi, sợi nhân tạo, đồng thời phát triển kinh doanh thêm hàng may mặc và vải các loại.
- Tổng giá trị đầu tư: 15.2 tỷ đồng
- Chủ đấu tư: Công ty Coats Phong Phú (CPP)


Dịch vụ tư vấn cung cấp:

- Thẩm tra thiết kế

- Tư vấn giám sát công trình